Da. Zbog COVID-19 i drugih varijabli isporuke, mogu nastupiti kašnjenja s ispunjenjem narudžbe. Nastojimo isporučiti u predviđenim rokovima isporuke. Nažalost, trenutačno ne možemo jamčiti niti pružiti točne datume isporuke.

Ako već imate broj za praćenje, možete pratiti detalje dostave ovdje.

Korisnička podrška

+ 1 (800) 571-7765

Pošalji poruku

help@watchrapport.com